Dobrze żyć – to wiele. Dobrze umrzeć – to wszystko!

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane też Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej. Jej kult ma swoje głębokie uzasadnienie w Ewangelii, zwłaszcza Św. Łukasza (Łk 2,33-35) i Św. Jana (J 19,25-27) oraz w nauce Ojców Kościoła i wielkich czcicieli Matki Bożej (Św. Efrem, Św. Augustyn, Św. Sofroniusz, Św. Anzelm, i Św. Bernard). Do rozkwitu tego kultu przyczynił się w szczególny sposób Zakon Serwitów, w XIII wieku. Powstające różne bractwa ku czci Matki Bożej Bolesnej były często wspierane autorytetem Kościoła, który hojnie obdarzał je licznymi przywilejami i odpustami. Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zostało w obecnej formie zatwierdzone przez Papieża Piusa X, 22 lipca 1908 r. Z główną siedzibą w Tichebray we Francji. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół.

W 2004 r. Siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona z Tinchebray do La Chapelle Montligeon. Sanktuarium Matki Bożej w Montligeon jest też Światowym Centrum Modlitwy za zmarłych. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

 

Cel Stowarzyszenia

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

  Realizując ten cel należący do Stowarzyszenia:
 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególnie nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa,
 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków Stowarzyszenia,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych każdego dnia w ich intencjach Mszach świętych.

  W Polsce od 1999 roku odprawiana jest codziennie Msza św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia. Ponadto przez cały listopad jest codziennie sprawowana Msza św. za zmarłych członków Stowarzyszenia oraz za zmarłych polecanych modlitwom całego Stowarzyszenia.


  Stopnie przynależności

  Istnieją trzy stopnie przynależności w Stowarzyszeniu:

  I. Wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
  II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3x Zdrowaś Maryjo i dodanie wezwania: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami; Święty Józefie – módl się za nami.
  III. Modlitwa przepisana dla II stopnia i codzienny, wieczorny rachunek sumienia a także raz w miesiącu (np. w I. piątek czy I. sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

  Warunki przyjęcia
  Wymagane są tylko dwa warunki:
 • wyrażenie swojej zgody,
 • wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

  Przy zapisie wystarczy podać imię i nazwisko. Dzieci można włączać dopiero po przyjęciu I Komunii św. Osób zmarłych nie wpisujemy, można jednak ich dusze polecać modlitwom Stowarzyszenia. Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życie i nie trzeba go ponawiać. Przyjęcie do Stowarzyszenia jest bezpłatne, aczkolwiek z okazji zapisu lub później, w miarę możliwości, można składać ofiary na rozwój Dzieła.

  Stowarzyszenie dostępne jest nie tylko dla wiernych katolików, lecz także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła oraz dla braci odłączonych – ważne jest, aby wyrazili swoją zgodę na wpis. Oni bowiem, bardziej niż inni potrzebują przemożnej i skutecznej opieki Matki Bożej.

  Uwagi: Przy wpisywaniu się do Stowarzyszenia poleca się wybrać przynajmniej drugi stopień. Na stopień wyższy można przejść samemu – już bez powiadomienia o tym Centrali w Górce Klasztornej*.

  *Uwaga! Korespondencję i zgłoszenia przynależności prosimy kierować na:
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
  Górka Klasztorna
  89-310 ŁOBŻENICA
  www.apostolstwo.pl 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • DOJAZD do Górki Klasztornej: Z Bydgoszczy, Piły i Złotowa autobusem do Łobżenicy – dalej pieszo 1 km.


  ABC Apostolstwa

  Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się:

  I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko
 • Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą,
 • Zachowywać wiernie Jego przykazania,
 • Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
 • Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy Świętej,
 • Korzystać często z Sakramentu Spowiedzi i Komunii Św.,
 • Rozważać cierpienia Jezusa oraz Matki Bożej,
 • Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty,
 • Rozważać często o rzeczach ostatecznych człowieka,
 • Dziękować za wszystko Bogu,
 • Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia.

  II. Czcić i kochać Matkę Bożą
 • Często do Niej zwracać się w ciągu dnia,
 • Obchodzić uroczyście Jej święta,
 • Naśladować Jej cnoty w swoim życiu,
 • Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu,
 • Nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria,
 • Oddać się Jej całkowicie.

  III. Kochać bliźnich
 • Troszczyć się o ich zbawienie,
 • Przychodzić im z pomocą duchową i materialną,
 • Modlić się o nawrócenie grzeszników,
 • Nieść pociechę samotnym, chorym i poszczonym,
 • Polecać Bogu w modlitwach dusze czyśćcowe,
 • Zamawiać Msze Święte – o łaskę szczęśliwej śmierci tak za siebie, jak i bliźnich,
 • Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii,
 • Świecić wszystkim dobrym przykładem.

  IV. Polecać Bogu oraz Matce Najświętszej:
 • Kościół Święty i Ojca Świętego,
 • Ojczyznę i Kościół na Litwie,
 • Duszpasterzy i misjonarzy,
 • Rodziny, młodzież i dzieci,
 • Ludzi nieszczęśliwych, alkoholików i narkomanów,
 • Krucjatę w obronie poczętych dzieci.


  Modlitwa i akt ofiarowania o uproszenie łaski dobrej śmierci

  Ojcze Święty, ofiaruję Ci wszystkie Msze święte już odprawione oraz te, które mają się dzisiaj jeszcze odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Bolejącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym – wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom – łaski doskonałego nawrócenia, a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia olejami świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


  Modlitwa o łaskę dobrej śmierci

  Ukochany mój, Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte Twe Serce na krzyżu, przestało bić. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.

  O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Wyjednaj nam żal doskonały, szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów, godne przyjęcie Świętego Wiatyku, umocnienie Sakramentem Chorych, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem. Amen.

  O, Święty Józefie, mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła świętego, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w łączności z Jezusem i Maryją.

  Jezu, Maryjo, Józefie Święty, w ręce Wasze oddaję duszę moją teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.


  Modlitwa do Św. Michała Archanioła

  Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

  Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem. Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

Zaproszenie Rozaniec Apostolstwo