pexels photo 27633 

 

Pod pojęciem duszpasterstwa powszechnie rozumie się zorganizowaną działalność zbawczą Kościoła, która polega na służbie wobec człowieka poprzez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie ofiary eucharystycznej i innych sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne i chrześcijańskie świadectwo życia. W ramach parafii opiekę ze strony kościoła nad działalnością duszpasterską sprawuje duszpasterz.

W naszej parafii działa szereg wspólnot i organizacji. W ich działaność angażują się parafianie w różnym wieku, mający różne zainteresowania i potrzeby, między innymi: