chrzest

 

 

Pragnąc ochrzcić noworodka (dziecko do lat 7) w naszym kościele należy skontaktować się z kanceliarią parafialną co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Prosimy o przybycie do zakrystii osobiście, zatelefonowanie bądź wysłanie wiadomości przez formę kontaktową. Następnie należy wypełnić i dostarczyć do zakrystii ankietę (Krikšto registracijos anketa). Można to zrobić bezpośrednio w zakrystii bądź pobrać ankietę (WORD)  (PDF) i wydrukowany dokument wypełnić zawczasu.   

Starszym dzieciom (powyżej 7 lat) i nastolatkom Sakrament Chrztu jest udzielany dopiero po zaliczeniu programu Chrztu Św. i Pierwszej Komunii św. Zajęcia przygotowawcze są prowadzone od października do maju. Wcześniej należy zarejestrować do udziału w programie. Terminy rejestracji i zajęć są ogłaszane we wrześniu w niedziele, podczas Mszy Św. Aktualna informacja jest też dostępna na stronie internetowej i stronie Facebook parafii.

W kwestii Chrztu osób dorosłych, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii w godzinach dyżuru księży.

 

Czym jest Chrzest Święty?

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1213).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4).

Chrzest jest pierwszym z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim, który:

 • gładzi grzechy, (grzech pierworodny)
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca)
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa

 
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

 

Co należy wiedzieć, aby ochrzcić dziecko bądź osobę dorosłą w Kościele?

Zgodnie z wieloletnią praktyką Kościoła udzielenie chrztu powinno nastąpić, jeśli jest to możliwe ze względu na stan noworordka, w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka.

Kiedy chrztu udziela się w niedzielę, jest wskazane czynić to na Mszy Św., aby w obrzędzie mogła brać udział wspólnota kościelna, by jeszcze dobitniej ukazać związek Chrztu Świętego i Eucharystii.  

Właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kapli­ca znajdujący się na terenie parafii, gdzie mieszka kandydat do chrztu (osoba dorosła) bądź jego rodzice (w przypadku chrztu dziecka).

Chrzest jest sakramentem wiary Kościoła oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego.

 

Dokumenty potrzebne do Chrztu Świętego

 • odpis (kopia) aktu urodzenia (gimimo liudijimas) z Urzędu Stanu Cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był udzielany w innej parafii niż planowany chrzest)
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko)

Przed chrztem należy zaopatrzyć się w:

 • białą szatkę
 • świecę

 

Rodzicem Chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest osobą wierzącą i praktykującą
 • jest stanu wolnego lub żyje w związku sakramentalnym (po ślubie kościelnym).