Drodzy Bracia i Siostry,

W maju rozpoczyna się najpiękniejszy czas w roku, kiedy ożywione po zimie i ozdobione kwiatami stworzenie głosi przesłanie życia.

Za dar życia jesteśmy przede wszystkim wdzięczni Bogu, ale najbliższymi współpracownikami Pana w dawaniu życia są nasi rodzice. Według papieża Franciszka „mężczyzna i kobieta, ojciec i matka, są zarówno współpracownikami, jak i interpretatorami Boga Stwórcy. Pokazują swoim dzieciom macierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana ”(por. AL, 172).
W naszym kraju mamy piękną tradycję obchodzenia Dnia Matki w pierwszą niedzielę maja i Dnia Ojca w pierwszą niedzielę czerwca. Tęsknimy za macierzyńskim ciepłem i ojcowskim słowem! Dlatego widząc ogromne znaczenie rodziny w życiu społeczeństwa i Kościoła, zapraszamy Was do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny. Mosty są budowane w celu połączenia różnych brzegów. Sakrament małżeństwa jednoczy różne osoby w rodzinę, która potrzebuje wsparcia Kościoła, państwa, społeczeństwa.
Odpowiadając na najgłębsze potrzeby rodziny, zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych i czerwcowych, prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz modląc się o łaski do Najświętszego Serca Jezusowego. Nic tak nie jednoczy rodziny, jak wspólna modlitwa jej członków, która jest największym jej dobrem.
Niech nasze rodziny, umocnione łaskami Pana, staną się miejscami komunii i modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi (por. AL 325).