1. Rytoj, balandžio 22 dieną 17.00 val. Šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimo. Po Šv. Mišių – palaiminimas relikvija. Bažnyčios kioske galima įsigyti Šv. Jono Pauliaus II rožinių, kuriuos bus galimybė prisiliesti prie relikvijos.

2. Šeštadienį, balandžio 27 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas lietuvių kalba (katechetės Linos grupės) – 11.00 val., 13.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus ketvirtadienį, balandžio 25 dieną – 16.00 val.

3. Balandžio 30 dieną, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

4. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje. Taip pat galite mūsų parapijos kunigą pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje.

5. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat vyksta kai kurių religinių reikmenų išpardavimas.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt