pierwsza komunia

 

Eucharistija — tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti Duoną — Jo Kūną ir gerti iš Vyno taurės — Jo Kraujo taurės. Tai daryti Jėzus kvietė Jo atminimui.

 

Kodėl tikinčiajam reikia priimti Eucharistiją?

Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Pats Jėzus Kristus per Paskutinę vakarienę, tą naktį, kai buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kad pratęstų kryžiaus auką iki pasaulio pabaigos, kol vėl ateis. Jėzus savo mylimai mokinių Bažnyčiai šitaip patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą — gailestingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės ryšį bei velykinį pokylį.

 

Pirmoji Šventoji Komunija

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus registruojami Krikšto sakramentą priėmę ir 10 metų sulaukę krikščionys, kurių tėvai (globėjai) pageidauja, kad jų vaikai 2023 m. priimtų Pirmosios Šv. Komunijos sakramentą. Užsiregistravę kandidatai užsiėmimose, kurių tikslas yra juos paruošti Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams. Užsiregistruoti galima bažnyčios zakristijoje - užpildyti prašymą. Alternatyviai prašymo formą galima atsisiųsti (WORD) (PDF) , atsispausdinti, užpildyti ir pristayti į bažnyčios zakristiją iki spalio mėn. 1 d. 

Apie užsiėmimų terminus bus informuojama papildomai tiek bažnyčios svetainėje, tiek Facebook paskyrojeTaip pat papildomos informacijos prašome teirautis parapijos kanceliarijoje