1. Antradienį, vasario 27 dieną, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

2. Ketvirtadienį, vasario 29 dieną, 12.00 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

3. Kitą sekmadienį, kovo 3 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

4. Kovo 16 dieną mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienis prasidės nuo 10.30 val. veiklų vaikams ir tėvams; 12.00 val. bus Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Darius Trijonis, po Šv. Mišių bus Šv. Juozapo atnaujinto altoriaus ir Šv. Juozapo miegančio skulptūros pašventinimas. Vėliau – agapė bažnyčios šventoriuje.

5. Kryžiaus Kelių apmąstymai

Penktadieniais: lietuvių kalba: 16.15 val.; lenkų kalba: 17.30 val.

Šeštadieniais: rusų kalba: 15.00 val.

6. Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val., vyksta Švč. Sakramento adoracija, kurios metu giedami Graudūs Verksmai.

7. Gavėnios Rekolekcijos mūsų bažnyčioje bus kovo 22-24 dienomis.

8. Primename, jog išpažinties neatidėtumėte paskutinėms Gavėnios dienoms, o atliktumėte jau dabar!

9. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat galima įsigyti naujų knygų.

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt