1. Primename, jog iki sausio 25 dienos tęsiasi maldų savaitė už krikščionių vienybę! Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į bendrą maldą už krikščionių vienybę – svarbų Kristaus siekimą savo įkurtoje Bažnyčioje. Už šią maldą, Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastas sąlygas. Mūsų Bažnyčioje šia intencija meldžiamės vakarais 17.00 val.

Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) sausio 25 d., ketvirtadienį, 18 val.

2. Rytoj, sausio 22 dieną 17.00 val. Šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimo. Po Šv. Mišių – palaiminimas relikvija bei katechezė ir arbatėlė bažnyčios kriptoje.

3. Penktadienį, sausio 26 dieną, 16.30 val. Adoracijos metu bus sukalbėtas Šv. arkangelo Mykolo vainikėlis, kuris yra kalbamas kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį.

4. Sausio 30 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

5. Dar iki vasario 2 dienos mūsų parapijos kunigą galima pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje. Nelikime abejingi šiai gražiai tradicijai, išdrįskime pasikviesti kunigą, galėsite pabendrauti su juo, užduoti Jums rūpimus klausimus.

6. Dar iki vasario 2 dienos mūsų parapijos kunigą galima pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje. Nelikime abejingi šiai gražiai tradicijai, išdrįskime pasikviesti kunigą, galėsite pabendrauti su juo, užduoti Jums rūpimus klausimus.

7. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat galima įsigyti naujų knygų.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt