1. Nuo ketvirtadienio, sausio 18 dienos, pradėsime maldų savaitę už krikščionių vienybę, kuri tęsis iki sausio 25 dienos. Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į bendrą maldą už krikščionių vienybę – svarbų Kristaus siekimą savo įkurtoje Bažnyčioje. Už šią maldą, Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastas sąlygas. Mūsų Bažnyčioje šia intencija melsimės vakarais 17.00 val.

2. Penktadienį, sausio 19 dieną, mūsų parapijoje pradėsime Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, kuri kiekvieną dieną būna įvairiose bažnyčiose. Adoracija truks nuo 8.00 iki 20.00 val. Šv. Mišių metu Švč. Sakramentas bus slepiamas. Skelbimų lentoje yra iškabinta kuri maldos grupelė ir kokią valandą melsis. Šiais metais kviečiama melstis: už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę.

3. Dar iki vasario 2 dienos mūsų parapijos kunigą galima pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje. Nelikime abejingi šiai gražiai tradicijai, išdrįskime pasikviesti kunigą, galėsite pabendrauti su juo, užduoti Jums rūpimus klausimus.

4. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat galima įsigyti naujų knygų.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt