1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Kalėdiniu laikotarpiu, mūsų parapijos kunigą galima pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje. Nelikime abejingi šiai gražiai tradicijai, išdrįskime pasikviesti kunigą, galėsite pabendrauti su juo, užduoti Jums rūpimus klausimus.

3. Šiemet sukanka 800 metų nuo pirmosios Prakartėlės. Mūsų parapija vadovaujant klebonui kun. Miroslavui suorganizavo Prakartėlių konkursą. Kviečiame apsilankyti Prakartėlių parodoje, kurias padarė dalyviai.

Konkurso nugalėtojai bus išrinkti ir paskelbti šiandien - 15.00 val. Kviečiame visus dalyvius dalyvauti.

4. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują gruodžio mėn. nr. ,,Artuma“, naują nr. ,,Kelionė“), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat galima įsigyti naujų knygų.

Taip pat už auką galima pasiimti pašventintos kreidos.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt