1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Trečiadienį, gruodžio 8 dieną – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30, 18.00 val.

3. Kitą sekmadienį, gruodžio 12 dieną, aukos bus renkamos ,,Caritui“.

4. RAROTOS, Šv. Mišios skirtos Švč. M. Marijos garbei, yra aukojamos: sekmadieniais - 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL. Su savimi turėkite žvakių, nes rarotinės Šv. Mišios yra aukojamos tamsoje – prie žvakių.

5. Raginame, jog išpažinties neatidėtumėte paskutinėms Advento dienoms, o atliktumėte jau dabar.

6. Įsigyti Kalėdaičių galima – bažnyčios dešinės navos gale. Įsigydami Kalėdaičius, gausite lankstinukus, kuriuose yra maldos prie Kūčių stalo bei pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje per Kalėdas. Taip pat, prie Kalėdaičių galima įsigyti kalėdinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

7. Mūsų parapija, kaip kiekvienais metais, organizuoja akciją ,,Ir Tu gali būti Kalėdų Seneliu“, skirtą vaikų namuose gyvenančių, bei kitų skurdžiai pragyvenančių vaikų paramai – Kalėdų šventėms. Paaukoti galima į esančią prie Kalėdaičių specialią aukų dėžutę. Ten galima įsigyti ,,Carito“ žvakutę Kūčių arba Kalėdų stalui. Taip pat vykstančios akcijos mūsų bažnyčioje:

  • ,,Advento dėžė“, skirta vargšams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti negendančių maisto produktų.
  • ,,Pagalba Hospiso namams“, skirta ligoniams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti švaros priemonių (t.y. Muilo, šampūno, indų ploviklio ir t.t.).

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Kviečiame įsijungti į Gerosios mirties grupelę. Daugiau informacijos rasite skelbimų lentoje arba pas kun. Darių.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

11. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos, kalendorių bei religinių reikmenų. Taip pat yra išparduodamų knygų.