1. Primename, jog visuotinio karantino metu, leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių, tad bažnyčioje prašome sėstis ant vietų, pažymėtų žaliais rutuliukais. 

2. Ketvirtadienį, kovo 25 dieną – Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

3.  Penktadienį, kovo 26 dieną, po Šv. Mišių 17.00 val.  bus Švč. Sakramento adoracija ir paskutinė Graudžių Verksmų dalis.

4. Šeštadienį, kovo 27 dieną, per visą dieną (nuo 9.00 iki 18.00 val.) mūsų bažnyčioje bus galimybė atlikti išpažintį. 

5. Kitą sekmadienį, kovo 28 dieną – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos verbos. Tą dieną aukos bus renkamos Vilniaus Kunigų Seminarijos išlaikymui. 

Taip pat kitą sekmadienį, Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos
hospiso savanoriai rinks prie bažnyčios aukas mūsų įstaigos reikmėms.
Visi aukotojai dovanų iš hospiso bendruomenės gaus verbą arba širdies
formos meduolį. Tikimės Jūsų pagalbos, kurios taip reikia mūsų hospisui.
P. S. Savanoriai vilkės geltonais hospiso marškinėliais“.

6. Kryžiaus Kelių apmąstymai: 

  • Antradieniais: lietuvių kalba – 15.20 val. (transliuojamos per Marijos Radiją)
  • Penktadieniais: lietuvių kalba - 16.30 val.; lenkų kalba - 18.00 val.
  • Šeštadieniais - rusų kalba – 15.00 val.

Po kiekvienų Kryžiaus Kelių pamaldų – Šv. Mišios. 

7. Primename, jog yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 5 – balandžio 12 d..), pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 17.00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose prašome užrašyti artimųjų vardus, o taip pat galima užrašyti datą - nuo balandžio 5 dienos  iki balandžio 12 dienos - kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Užpildytus lapelius prašome atnešti į zakristiją. Pateikti prašymą, užrašyti mums brangių gyvųjų vardus maldai per Dievo Gailestingumo Oktavą, galima ir internetu, užpildžius formą parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt. ,,Melskimės vieni už kitus” - ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime. 

8. Gavėnios laikotarpyje, Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje Gavėnios metu vyksta akcijos: 

  • ,,Pasninko dėžė“, skirta vargšams. Bažnyčios gale iš dešinėspusės stovi raudona dėžė, į kurią galima įdėti negendančių maisto produktų. 
  • ,,Pagalba Hospiso namams“, skirta ligoniams. Bažnyčios gale iš dešinėspusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti švaros priemonių (t.y. Muilo, šampūno, indų ploviklio ir t.t.).

9. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Užpildytą prašymo formą prašome atnešti į zakristiją (jeigu neužpildėte, padėsime užpildyti) arba nusiųsti tiesiai į mokesčių inspekciją. Prašymus ir korteles su mūsų parapijos rekvizitais ir VMI adresu galima rasti ant staliukų prie išėjimo durų. 

Jau iš dalies užpildytą prašymo mokesčių inspekcijai formą ir visą reikalingą informaciją, taip pat galima rasti parapijos internetinėje svetainėje rapolo.lt

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Primename bažnyčios kodas (juridinio asmens kodas): 291309880

10. Visus besinaudojančius internetu, maloniai kviečiame apsilankyti atnaujintoje parapijos internetinėje svetainėje rapolo.lt  Joje rasite aktualios informacijos, galėsite užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams. Taip pat tinklalapyje yra informacijos apie tvarką, teikiant Sakramentus mūsų bažnyčioje, įkeltos atsisiuntimui krikšto registracijos anketa, prašymo priimti Sutvirtinimo sakramentą forma, prašymo paruošti Eucharistijos sakramentui forma ir kt. Primename atnaujintos parapijos internetinės svetainės adresą: rapolo.lt 

11. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapiją, velykinės atributikos bei katalikiškos žiniasklaidos. 

12. Primename, jog šeštadienio naktį, kovo 28 dieną, reikia pasukti laikrodžio rodyklę viena valanda į priekį