Kochani Parafianie, serdecznie zapraszamy na spotkania Drogi Synodalnej naszej parafii, które odbędą się w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11:30, w krypcie kościoła św. Rafała Archanioła.

Tematy najbliższych spotkań:

6 marca - I temat „Współpodróżni“ Kim są współpodróżni? Kogo mamy na myśli mówiąc „nasz Kościół”? Kto zaprasza nas do wspólnej podróży? Czy w tej podróży moim współpodróżnym jest Chrystus?

Więcej informacji: https://sinodas.katalikai.lt/temos/tema1/

20 marca - II temat „Słuchać i mówić“ Kto w Kościele upoważnia bądź przeszkadza nam mówić śmiało, otwarcie i odpowiedzialnie? W którym miejscu, jako Kościół, zostaliśmy głuchoniemymi? Gdzie mnie, jako Kościołowi, członkowi jego Ciała, do udzielania się w nim w sposób bardziej autentyczny i wartościowy, potrzebny jest Chrystusowy dotyk i uzdrowienie?

Więcej informacji: https://sinodas.katalikai.lt/temos/tema2/

27 marca - III temat „Radość świętowania“ Jak przeżywam liturgię? Czy nie stało się ona dla mnie rutyną? Co pomoże lepiej wysłuchać homilię i do niej przygotować? Jak bardzo udział w liturgii ma wpływ na radość i święto w mej duszy, w moim domu? Co może mi pomóc w przeżywaniu żywej więzi z Chrystusem przez Sakramenty?

Więcej informacji: https://sinodas.katalikai.lt/temos/tema3/

Zwołując ten Synod papież Franciszek zwraca się do całego Kościoła i zachęca do przemyślenia tematu istotnego dla jego życia i misji: „Właśnie takiej Drogi Synodalnej Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu”. Kościół – to my wszyscy, stąd tak bardzo istotne są myśli i zdanie każdego z was.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: https://sinodas.katalikai.lt/