1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Šiandien, birželio 2 dieną:

  • Devintinės. Kviečiame dalyvauti, Arkikatedroje, Šv. Mišiose 12.30 val. Po jų bus Eucharistinė Procesija į Aušros Vartus. Mūsų bažnyčioje Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) bus baigiant Devintinių oktavą, t. y. birželio 9 dieną po Šv. Mišių 11.30 val. Prašome padėti vyrus nešti vėliavas. Turintys jėgų bei norintys nešti vėliavas laukiame birželio 9 dieną, 12.00 val. - bažnyčios zakristijoje. O taip pat pagal senovinę tradiciją po kiekvienų Šv. Mišių vaikų palaiminimas ir žolynų pašventinimas - užbaigiant Devintinių oktavą.
  • Tėvo diena - už gyvus Tėvus melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyviems Tėvams. Už mirusius – 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Šv. Juozapo altoriaus.
  • 11.30 val. ir 13.00 val. Šv. Mišias aukos neopresbiteris kun. Miroslav Ulevič.
  • Aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

3. Ketvirtadienį, birželio 6 dieną bus Gerosios mirties grupelės susitikimas. 15.00 val. – Šv. Mišios; 16.00 val. – agapė. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

4. Penktadienį, birželio 7 dieną, Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00; lenkų kalba – 7.30, 13.00.

5. Kviečiame į birželines pamaldas mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. 

Galima įsigyti naują kun. Algirdo Toliato knygą ,,Dievo vaikų planeta“, kuri yra skirta vaikams.

Bažnyčios kioske taip pat vyksta kai kurių religinių reikmenų išpardavimas.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt