1. .Rytoj, gegužės 20 dieną, Švč. M. Marijos, Bažnyčios Motinos šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

2. Trečiadienį, gegužės 22 dieną 17.00 val. Šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimo. Po Šv. Mišių – palaiminimas relikvija.

3. Ketvirtadienį, gegužės 23 dieną, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

4. Gegužės 28 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

5. Nuo birželio 1 dienos iki rugsėjo mėnesio, sekmadieniais Šv. Mišių 8.00 PL ir 10.30 LT - NEBUS! Kitų Šv. Mišių laikas sekmadieniais ir šiokiadieniais - nesikeis.

6. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta: šiokiadieniais po Šv. Mišių 17.00 val., šeštadieniais po Šv. Mišių 9.00 val., o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

7. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje. Taip pat galite mūsų parapijos kunigą pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje.

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. 

Galima įsigyti naują kun. Algirdo Toliato knygą ,,Dievo vaikų planeta“, kuri yra skirta vaikams.

Bažnyčios kioske taip pat vyksta kai kurių religinių reikmenų išpardavimas.

9. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt