1. . Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Primename, jog šiandien (gegužės 5-ąją), Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms.

Už mirusias - 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos).

Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Švč. M. Marijos altoriaus.

3. Šeštadienį, gegužės 11 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas lietuvių kalba – 11.00 val., 13.00 val. ir 15.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus ketvirtadienį, gegužės 9 dieną – 16.00 val.

4. Kitą sekmadienį, gegužės 12 dieną – Šeštinės (Kristaus žengimas į dangų). Aukos bus renkamos katalikiškai žiniasklaidai paremti.

5. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta: šiokiadieniais po Šv. Mišių 17.00 val., šeštadieniais po Šv. Mišių 9.00 val., o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje. Taip pat galite mūsų parapijos kunigą pakviesti aplankyti jūsų šeimą, palaiminti namus. Labai prašome visus norinčius, suderinti jūsų lankymo datą ir laiką su kunigu mūsų zakristijoje.

7. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat vyksta kai kurių religinių reikmenų išpardavimas.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt