1. Rytoj, sausio 29 dieną:

  • Transliuojamųjų Šv. Mišių 12.00 val. iš mūsų bažnyčios per Marijos Radiją – NEBUS! Pamaldos į mūsų parapijos globėją Šv. arkangelą Rapolą bus po vakarinių Šv. Mišių.
  • Pal. Boleslavos Lament minėjimas. Po vakarinių Šv. Mišių 17.00 LT ir 18.00 PL bus galimybė pagarbinti Pal. Boleslavos Relikviją.

2. Antradienį, sausio 30 dieną, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Penktadienį, vasario 2 dieną, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 8.00, 13.00, 18.00 val. Rusų kalba Šv. Mišių – nebus. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima įsigyti bažnyčios kioskelyje. Įsigydami žvakes paremsite bažnyčios remonto darbus.

4. Šeštadienį, vasario 3 dieną, Šv. Blažiejaus minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba: 9.00, 17.00 val., lenkų kalba: 10.00, 18.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės ir jomis teikiamas palaiminimas nuo gerklės ir kitų ligų.

5. Kitą sekmadienį, vasario 4 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

6. Vasario 5 dieną, Šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 8.00, 13.00, 18.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinami duona ir vanduo, kuriuos atsinešate patys!

7. Bažnyčios kioske galima įsigyti įvairių religinių reikmenų, įvairios žiniasklaidos (naują ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“ numerį), o taip pat unikalų medalikėlį su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu vienoje pusėje ir Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdu kitoje pusėje. Vilniečiams ši koplyčia per amžius buvo šventa vieta ir vienas ryškiausiu sostinės simboliu. Dabar, įsigydamas medalikėlį, kiekvienas iš mūsų gali paremti Vilniaus Šnipiškių Jėzaus koplyčios atstatymą. Bažnyčios kioske taip pat galima įsigyti naujų knygų.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt