1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie Kunigų Seminarijos išlaikymo. Kunigų Seminarija išsilaiko iš tikinčiųjų lėšų, tad klierikų ir Seminarijos vadovybės vardu nuoširdžiai dėkojame! Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Penktadienį, lapkričio 25 dieną, 16.30 val. Adoracijos metu bus sukalbėtas Šv. arkangelo Mykolo vainikėlis, kuris yra kalbamas kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį.

3. Kitą sekmadienį, lapkričio 27 dieną, I advento sekmadienis, pradedame naujuosius liturginius metus. RAROTOS, Šv. Mišios skirtos Švč. M. Marijos garbei, yra aukojamos: sekmadieniais - 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. Su savimi turėkite žvakių, nes rarotinės Šv. Mišios yra aukojamos tamsoje – prie žvakių. Kitą sekmadienį, Šv. Mišių 13.00 val. melsimės už Laimingos mirties draugijos narius, po jų – bendruomenės susitikimas kriptoje. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

4. Kalėdaičius įsigyti mūsų bažnyčioje bus galima tradiciškai nuo I Advento sekmadienio (lapkričio 27 dienos).

5. Lapkričio 29 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

6. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

7. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras Rapoliukai, kviečia prisijungti visus norinčius giedoti, prie jų kolektyvo. Choras gieda sekmadieniais, per 10.30 val. Šv. Mišias, o repeticijos vyksta 9.30 val. Maloniai kviečiame prisijungti!

8. Maloniai kviečiame prisijungti prie suaugusiųjų (sumos) choro, kuris gieda sekmadieniais bei per iškilmes per 11.30 val. Šv. Mišias. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į choro vadovę – Anną.

9. Sausio 14 dieną, mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienio programoje bus Ingridos Gudauskienės knygos ,,Biblijos vyrai ir moterys“ pristatymas – bus galimybė knygą įsigyti pigiau (yra ribotas kiekis knygų ir dabar zakristijoje). Detalesnė Šeimadienio programa bus paskelbta vėliau.

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos, kalendorių bei religinių reikmenų.

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt