1. Visą spalio mėn. kviečiame prisijungti prie rožinio maldos:

Šiokiadieniais 16.30 val. - prieš vakarines Šv. Mišias.

Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val. - rožinis yra kalbamas, o 16.00 val. - prieš vakarines Šv. Mišias – giedamas.

Penktadieniais rožinis yra giedamas 16.00 val. Rožinio pamaldos vyksta prie Švč. M. Marijos altoriaus.

Dėmesio! Šiandien rožinio malda bus tik giedama 16.00 val.

2. Penktadieniais 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios rusų kalba.

3. Jau galima užrašyti mums brangių mirusių vardus, už kuriuos melsimės visomis Vėlinės oktavos dienomis:

• lapkričio 2 dieną:

lietuvių kalba – 7.00, 11.30, 17.00 val.;

lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00 val.

• lapkričio 3-8 dienomis:

lietuvių kalba – 17.00 val.;

lenkų kalba – 18.00 val.

Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo lapkričio 2 iki 8 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

4. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyks sekmadieniais (nuo spalio 16 dienos) 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

5. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras Rapoliukai, kviečia prisijungti visus norinčius giedoti, prie jų kolektyvo. Choras gieda sekmadieniais, per 10.30 val. Šv. Mišias, o repeticijos vyksta 9.30 val. Maloniai kviečiame prisijungti!

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti Šv. ark. Mykolo žvakių ir škaplierių; naują nr. ,,Artuma“ ir kt. Kviečiame apsilankyti knygų mugėje, kurioje raiste tiek naujų, tiek išparduodamų knygų.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt