1. Šiandien, birželio 19 dieną - Devintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose 11.30 val. Po jų bus Eucharistinė Procesija.

2. Ketvirtadienį, birželio 23 dieną - Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val. (Šiemet iškilmė yra perkeliama dienai anksčiau, nes birželio 24 dieną bus Švč. Jėzaus Širdies iškilmė).

3. Penktadienį, birželio 24 dieną, Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00; lenkų kalba – 7.30, 13.00.

4. Kitą sekmadienį, birželio 26 dieną, pagal senovinę tradiciją po kiekvienų Šv. Mišių bus vaikų palaiminimas ir žolynų pašventinimas - užbaigiant Devintinių oktavą.

Taip pat, kitą sekmadienį visoje Bažnyčioje renkamas „Petro skatikas“ – aukos, skirtos Popiežiaus karitatyviniams darbams paremti. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

5. Birželio 28 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

6. Liepos 16 dieną, (mūsų parapija) eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitinkame 8.00 val. prie Marijos Sopulingosios koplyčios.

7. Kviečiame į birželines pamaldas mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt