1. Kitą sekmadienį, gegužės 29 dieną – Šeštinės (Kristaus žengimas į dangų):

• Aukos bus renkamos katalikiškai žiniasklaidai paremti.

• Prieš 11.30 val. Šv. Mišias bus pamaldos į mūsų parapijos globėją – Šv. arkangelą Rapolą.

• Šv. Mišių 11.30 val. metu melsimės už Laimingos Mirties Draugijos narius – po Šv. Mišių bus narių susitikimas kriptoje.

• Dėl maratono, kuris vyks nuo 5.00 iki 17.00 val. keisis viešojo transporto bei automobilių eismas. Prašome iš anksto pasirūpinti atvykimu į bažnyčią, kad nepavielotumėte į Šv. Mišias.

2. Gegužės 31 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje, vyksta prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

4. Nuo birželio 1 dienos iki rugsėjo mėnesio, sekmadieniais Šv. Mišių 8.00 PL ir 10.30 LT - NEBUS! Kitų Šv. Mišių laikas sekmadieniais ir šiokiadieniais - nesikeis.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt