1. Nuo antradienio, sausio 18 dienos, pradėsime maldų savaitę už krikščionių vienybę, kuri tęsis iki sausio 25 dienos. Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į bendrą maldą už krikščionių vienybę – svarbų Kristaus siekimą savo įkurtoje Bažnyčioje. Už šią maldą, Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastas sąlygas. Mūsų Bažnyčioje šia intencija melsimės vakarais 17.00 val. Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) sausio 25 d., penktadienį, 18 val.

2. Sausio 25 dieną mūsų parapijoje pradėsime Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, kuri truks nuo 8.00 iki 21.00 val. Po Šv. Mišių 7.30 val., Švenčiausias Sakramentas bus per visą dieną išstatytas Bažnyčioje iki 21.00 val. Šv. Mišių metu Švč. Sakramentas bus slepiamas. Taip pat tą dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

5. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra naujas sausio mėn. ,,Artuma“ žurnalas) bei religinių reikmenų.