1. Rytoj, gruodžio 26 dieną – Šv. Šeimos iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: lietuvių kalba - 7.00, 10.30, 11.30, 17.00 val., lenkų kalba – 8.00, 9.00, 13.00, 18.00.

2. Pirmadienį, gruodžio 27 dieną, minint Šv. Joną Evangelistą, pagal seną tradiciją po kiekvienų Šv. Mišių bus šventinamas jūsų atneštas vynas. Šv. Mišios tą dieną bus: lietuvių kalba: 7.00 ir 17.00 val., lenkų kalba: 7.30 ir 18.00 val.

3. Antradienį, gruodžio 28 dieną, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.!

4. Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo bus trečiadienį, gruodžio 29 dieną, 12.00 val. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

5. Penktadienį, gruodžio 31 dieną, paskutinė šių metų diena (padėkos diena). Vakarinių Šv. Mišių (17.00 val.) metu dėkosime Dievui už šiais metais gautas Jo malones, po Šv. Mišių – ŠVČ. Sakramento adoracija ir himnas ,,Tave, Dieve, garbinam“. Tą dieną Šv. Mišių 13.00 PL ir 18.00 RU bei penktadieninės Švč. Sakramento Adoracijos - NEBUS.

6. Šeštadienį, sausio 1 dieną, Naujųjų Metų (Švč. Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos) iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 10.30, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 9.00, 13.00, 18.00 val. Rytinių šv. Mišių 7.00 ir 8.00 NEBUS! Prieš 11.30 val. Šv. Mišias bus sugiedotas himnas ,,O Dvasia Viešpatie, nuženk“, prašant Dievo palaimos naujiesiems 2022 metams. Už jo sugiedojimą Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines sąlygas.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra gruodžio mėn. žurnalas ,,Artuma“), kalendorių bei religinių reikmenų.