1. Antradienį, rugsėjo 21 dieną, vakarinių Šv. Mišių metu pradėsime devyndienį į mūsų parapijos globėją – Šv. arkangelą Rapolą. Pamaldų į Šv. arkangelą Rapolą tvarkaraštis yra pateiktas skelbimų lentoje.

2. Kitą sekmadienį, rugsėjo 26 dieną mūsų bažnyčioje pradėsime švęsti - Šv. ark. Rapolo atlaidus, kurie tęsis iki rugsėjo 29 dienos.

Programa:

• Sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 11.30 val. iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už visą parapiją, šeimas. Šv. Mišias aukos Vilniaus Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kun. Dr. Eduardas Kirstukas. Po Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. Kitos Šv. Mišios: 7.00 – už migrantus; 10.30 – už keliaujančius ir vairuotojus; 17.00 – už kunigus ir vienuoles. Po kiekvienų Šv. Mišių – vairuotojų ir automobilių palaiminimas. Mugė prie bažnyčios ir koncertai bus nuo 10.00 iki 14.30 val. Tą dieną aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

• Pirmadienį, rugsėjo 27 dieną, 15.00 val. Kunigo dr. Vaclavo Siekierko, prieš 80 metų tragiškai žuvusio – atnaujinto paminklo pašventinimas Bernardinų kapinėse. 17.00 val. Šv. Mišios su Mišparais, kurių metu bus meldžiamasi už visus mirusius kunigus, vienuoles, darbuotojus dirbusius mūsų parapijoje; už mirusius bažnyčios statytojus, fundatorius, aukotojus, parapijiečius.

• Antradienį, rugsėjo 28 dieną, 17.00 val. Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už vaikus, jaunimą, mokytojus, katechetus. 19.00 val. – Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas).

• Trečiadienį, rugsėjo 29 dieną, 11.30 val. – Rožinio malda; 12.00 val. – Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už ligonius, medicinos darbuotojus (bus transliuojama per Marijos radiją). 14.15-16.45 val. – Švč. Sakramento adoracija; 17.00 val. – Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už pandemijos pabaigą ir taiką pasaulyje.

Visa informacija apie atlaidus yra pateikta skelbimų lentoje.

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10€. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.

7. Artėjant Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, rugsėjo 26 d., prašome parapijų bendruomenių žmones padėti šiuo metu prieglobsčio Lietuvoje prašantiems asmenims.

Šiuo metu migrantų stovyklose ir pasienio užkardose gyvena :

• 4140 migrantų

• 1000 vaikų (129 vaikai iki 3 metų),

• 634 moterų (22 moterys laukiasi kūdikio).

 

Migrantams reikalingų daiktų sąrašas

1. Šiltos žieminės striukės vyrams.

2. Šiltos žieminės striukės moterims.

3. Treninginės kelnės vyrams L, XL dydžio.

4. Kojinės.

5. Pirštinės, kepurės, šalikai (didesnis poreikis vyrams).

6. Kedai vyrams, 41-45 dydžio.

7. Kedai moterims, 38-41dydžio.

8. Higienos priemonės: šampūnas, dušo želė, muilas, dantų pasta, dantų šepetukai, skutimosi putos.

9. Priemonės vaikų užimtumui: popierius, guašas, flomasteriai, pieštukai, plastelinas ir pan.

10. Cukrus, arbata, tirpi kava, šokoladas, ilgo galiojimo pienas.

Atsineštus daiktus galima palikti bažnyčios gale esančioje dėžėje.