1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

 

2. Šiandien (gegužės 2-ąją), Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms.

Už mirusias - 17.00 val. šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos).

Aukoti šioms sudėtinėms šv. Mišioms galima į specialias aukų dėžutes,  kurios yra prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

 

3. Šeštadienį, gegužės 8 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas Pirmosios Komunijos sakramentas lenkų kalba – 11.00 val., 13.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus penktadienį, gegužės 7 dieną – 18.00 val.

 

4. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje, kaip įprasta, sekmadieniais po 11.30 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po 17.00 val. šv. Mišių.

 

5. Primename, jog leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Bažnyčioje prašome užimti tik vietas pažymėtas žaliais rutuliukais.

 

6. Prie altoriaus galima pasiimti velykinio šventinto vandens.

 

7. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra žurnalai: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų (tame tarpe I Komunijos). Bažnyčios kiosko darbo laikas:

  • Pirmadienis-penktadienis: 16.00-18.40
  • Sekmadienį: 7.30-14.00; 16.00-18.40