1. Leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Bažnyčioje prašome užimti tik vietas pažymėtas žaliais rutuliukais. 

 

2. Šeštadienį, gegužės 1 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas rusų kalba – 11.00 val., 13.00 val., 15.00 val.  Vaikų pirmoji išpažintis bus penktadienį, balandžio 30 dieną – 17.30 val.

Taip pat, šeštadienį, pradėsime gegužės mėnesį, skirtą Dievo Motinai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje, kaip įprasta, sekmadieniais po 11.30 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po 17.00 val. šv. Mišių.

 

3.  Kitą sekmadienį (gegužės 2-ąją), Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms. 

Už mirusias Motinas - 17.00 val. šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). 

Aukoti šioms sudėtinėms šv. Mišioms galima į specialias aukų dėžutes,  kurios yra prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus. 

Taip pat, kitą sekmadienį, aukos bus renkamos bažnyčios remontui. 

 

4. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos. Užpildytą prašymo formą prašome atnešti į zakristiją (jeigu neužpildėte, padėsime užpildyti) arba nusiųsti tiesiai į mokesčių inspekciją. Prašymus ir korteles su mūsų parapijos rekvizitais ir VMI adresu galima rasti ant staliukų prie išėjimo durų. 

Jau iš dalies užpildytą prašymo mokesčių inspekcijai formą ir visą reikalingą informaciją, taip pat galima rasti parapijos internetinėje svetainėje rapolo.lt

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Primename bažnyčios kodas (juridinio asmens kodas): 291309880

 

5. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra žurnalai: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų (tame tarpe I Komunijos). Bažnyčios kiosko darbo laikas:

  • Pirmadienis-penktadienis: 16.00-18.40
  • Sekmadienį: 7.30-14.00; 16.00-18.40