1. Kitą sekmadienį, spalio 23 dieną - misijų diena. Aukos bus renkamos misionierių veiklai paremti.

2. Spalio 25 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Visą spalio mėn. kviečiame prisijungti prie rožinio maldos:

Šiokiadieniais 16.30 val. - prieš vakarines Šv. Mišias.

Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val. - rožinis yra kalbamas, o 16.00 val. - prieš vakarines Šv. Mišias – giedamas.

Penktadieniais rožinis yra giedamas 16.00 val. Rožinio pamaldos vyksta prie Švč. M. Marijos altoriaus.

Rožinio pamaldos vyksta prie Švč. M. Marijos altoriaus.

4. Jau galima užrašyti mums brangių mirusių vardus, už kuriuos melsimės visomis Vėlinės oktavos dienomis:

• lapkričio 2 dieną:

lietuvių kalba – 7.00, 11.30, 17.00 val.;

lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00 val.

• lapkričio 3-8 dienomis:

lietuvių kalba – 17.00 val.;

lenkų kalba – 18.00 val.

Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo lapkričio 2 iki 8 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras Rapoliukai, kviečia prisijungti visus norinčius giedoti, prie jų kolektyvo. Choras gieda sekmadieniais, per 10.30 val. Šv. Mišias, o repeticijos vyksta 9.30 val. Maloniai kviečiame prisijungti!

7. Kviečiame į rožinukų būrelį, į kurį kviečiami susiburti vaikai, priėmę pirmąją Komuniją, ir norintys toliau tęsti tikėjimo kelionę, daugiau susipažinti su rožinio malda, atrasti Jėzaus gyvenimą per Marijos žvilgsnį, ugdyti ryšį su Dievu ir sekti Juo. Susitikimai vyksta sekmadieniais po Šv. Mišių 10.30 val.

Taip pat kviečiame prisijungti prie Gyvojo Rožinio draugijos. Išsamesnė informacija pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti Šv. ark. Mykolo žvakių ir škaplierių; naują nr. ,,Artuma“ ir kt. Kviečiame apsilankyti knygų mugėje, kurioje raiste tiek naujų, tiek išparduodamų knygų.

9. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt