1. Šiandien Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti krikščioniams. Paaukoti galimą į aukų dėžutę, stovinčią prie altoriaus.

2. Rytoj, lapkričio 1 dieną – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje sekmadienio tvarka, lietuvių kalba - 7, 10.30, 11.30, 17 val.; lenkų kalba – 8, 9, 13, 18 val. Aukos tą dieną bei kitą sekmadienį bus renkamos bažnyčios remontui.

3. Antradienį, lapkričio 2 dieną – Vėlinės. Šv. Mišios: lietuvių kalba - 7.00, 11.30, 17.00.; lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00. (8.00 ir 10.30 val. NEBUS!!!!) Per visas šv. Mišias bus skaitomi mirusių vardai, kuriuos užrašėte ant lapelių ir atsinešėte į zakristiją. Gedulinė procesija – po Šv. Mišių 11.30 val.

4. Primename, kad  galima užrašyti mums brangių mirusių vardus, už kuriuos melsimės visomis Vėlinės oktavos dienomis:

• lapkričio 2 dieną:

  • lietuvių kalba – 7.00, 11.30, 17.00 val.;
  • lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00 val.

• lapkričio 3-8 dienomis:

  • lietuvių kalba – 17.00 val.;
  • lenkų kalba – 18.00 val.

    Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo lapkričio 2 iki 8 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. Per visą Vėlinių oktavą, savaitės bėgyje ir sekmadienį, lapkričio 7 dieną, po vakarinių Šv. Mišių 17 val. bus gedulinga procesija, o lapkričio 2 dieną, per Vėlines, gedulinga procesija bus po Šv. Mišių 11.30 val.

5. Nuo lapkričio 13 dienos prasideda Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Mūsų dekanato diena yra lapkričio 17 dieną.

6. Kviečiame į rožinukų būrelį, į kurį kviečiami susiburti vaikai, priėmę pirmąją Komuniją, ir norintys toliau tęsti tikėjimo kelionę, daugiau susipažinti su rožinio malda, atrasti Jėzaus gyvenimą per Marijos žvilgsnį, ugdyti ryšį su Dievu ir sekti Juo. Susitikimai vyksta sekmadieniais po Šv. Mišių 10.30 val.

7. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

8. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras Rapoliukai, kviečia prisijungti visus norinčius giedoti, prie jų kolektyvo. Choras gieda sekmadieniais, per 10.30 val. Šv. Mišias, o repeticijos vyksta 9.30 val. Maloniai kviečiame prisijungti!

9. Maloniai kviečiame prisijungti prie suaugusiųjų (sumos) choro, kuris gieda sekmadieniais bei per iškilmes per 11.30 val. Šv. Mišias. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į choro vadovę – Ramunę.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

11. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos bei religinių reikmenų. Kviečiame užsukti į knygų mugę, kuri yra bažnyčios kairės navos pusės gale, kurioje rasite tiek naujų knygų, tiek išparduodamų knygų. Mugė baigsis jau kitą sekmadienį.