1. Šiandien po Šv. Mišių 11.30 val. bus pamaldos į mūsų parapijos globėją Šv. arkangelą Rapolą, o taip pat trumpas vargonų koncertas, kurį atliks svečias iš Lenkijos, habilituotas daktaras, žymus vargonininkas, kompozitorius ir grigališko giedojimo specialistas - Michal Slavecki.

2. Nuo ketvirtadienio, rugsėjo 1 dienos, Šv. Mišios šiokiadieniais: lietuvių kalba - 7, 17 val., lenkų kalba - 7.30, 18 val. (penkt. - 13 val.); šeštadieniais: lietuvių kalba – 9, 17 val., lenkų kalba – 10, 18 val.; o sekmadieniais: lietuvių kalba - 7, 10.30, 11.30, 17 val., lenkų kalba – 8, 9, 13, 18 val.

3. Penktadienį, rugsėjo 3 dieną, Gyvojo Rožinio maldos draugija kviečia dalyvauti Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaiduose. Išvykimo laikas 11.00 val. Piligriminės kelionės kaina 6€. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę Raimondą.

4. Šeštadienį, rugsėjo 4 dieną, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus. Daugiau informacijos rasite internete.

5. Kitą sekmadienį, rugsėjo 5 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

6. Gyvojo Rožinio maldos draugija, rugsėjo 11 dieną (šeštadienį), kviečia vykti į Švč. M. Marijos gimimo atlaidus (Šilines) į Šiluvą. Išvykimo laikas 8.00 val. Piligriminės kelionės kaina 15€. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę Raimondą.

7. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.45 val. mūsų bažnyčioje.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt