1. Kita sekmadieni rugpjūčio 29 d. po Šv. Mišių 11.30 val., bus pamaldos i mūsų parapijos globėją Šv. Arkangelą Rapolą.

2. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.45 val. mūsų bažnyčioje.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

6. Nuo rugsėjo 1-os iki rugsėjo 8-os dienos vyks Trakų Dievo Motinos atlaidai – Trakinės. Mūsų II Vilniaus dekanatui paskirta rugsėjo 3 dieną (penktadienis), Šv.Mišios lietuvių kalba 12.00 val, lenkų kalbą 10.00 val.

7. Rugsėjo 4 dieną Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus. Daugiau informacijos rasite internete.

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10€. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.