1. Šiandien po kiekvienų Šv. Mišių - automobilių pašventinimas. Norintiems pašventinti automobilius, po Šv. Mišių susirenkame prie Bažnyčios įvažiavimo vartų.

2. Antradienį, liepos 27 dieną, 19.00 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios esperanto kalba.

3. Ketvirtadienį, liepos 29 dieną, 12.00 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

4. Šeštadienį, liepos 31 dieną, eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitinkame 8.00 val. prie Marijos Sopulingosios koplyčios.

5. Kitą sekmadienį, rugpjūčio 1 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

6. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10€. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.