1. Kitą sekmadienį, liepos 25 dieną, po kiekvienų Šv. Mišių – automobilių pašventinimas, Šv. Kristoforo (vairuotojų globėjo) proga.

2. Liepos 31 dieną eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitinkame 8.00 val. prie Marijos Sopulingosios koplyčios.

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

5. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10€. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.