1. Šiandien pagal senovinę tradiciją po kiekvienų Šv. Mišių yra vaikų palaiminimas ir žolynų pašventinimas - užbaigiant Devintinių oktavą.

2. Antradienį, birželio 15 dieną, 19.00 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios esperanto kalba.

3. Birželinės pamaldos, mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

4. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

5. Prie altoriaus galima pasiimti velykinio šventinto vandens.

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10€. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.