1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Šiandien, birželio 6 dieną - Devintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose 11.30 val. Po jų bus Eucharistinė Procesija. Taip pat šiandien (birželio 6-ąją), Tėvo diena - už gyvus Tėvus melsimės 11.30 val. šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyviems Tėvams. Už mirusius - 17.00 val. šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Švč. Jėzaus Širdies Altoriaus.

3. Penktadienį, birželio 11 dieną, Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00; lenkų kalba – 7.30, 13.00.

4. Kitą sekmadienį, birželio 13 dieną, pagal senovinę tradiciją po kiekvienų Šv. Mišių bus vaikų palaiminimas ir žolynų pašventinimas - užbaigiant Devintinių oktavą.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

6. Birželinės pamaldos, mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

7. Prie altoriaus galima pasiimti velykinio šventinto vandens.

8. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10 €. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra nauji numeriai žurnalų: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų.