1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie Kunigų Seminarijos išlaikymo. Kunigų Seminarija išsilaiko iš tikinčiųjų lėšų, tad klierikų ir Seminarijos vadovybės vardu nuoširdžiai dėkojame! Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Rytoj, gegužės 24 dieną, Švč, M. Marijos, Bažnyčios Motinos šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

3. Antradienį, gegužės 25 dieną, 19.00 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios esperanto kalba.

4. Ketvirtadienį, gegužės 27 dieną, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

5. Šeštadienį, gegužės 29 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas: lietuvių kalba – 11.00 val., lenkų kalba – 13.30, 15.30 val. Taip pat šeštadienį, transliuojamųjų Šv. Mišių 12.00 val. per Marijos Radiją – NEBUS! Pamaldos į mūsų parapijos globėją Šv. arkangelą Rapolą bus prieš vakarines Šv. Mišias.

6. Kitą sekmadienį, gegužės 30 dieną, Švč. Trejybės iškilmė.

7. Birželio 7 dieną - Devintinės. Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) mūsų bažnyčioje bus po Šv. Mišių 11.30 val. Prašome padėti vyrus nešti vėliavas. Galinčių bei norinčių vyrų nešti vėliavas laukiame birželio 7 dieną, 12.00 val. - bažnyčios zakristijoje.

8. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną.

9. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje, kaip įprasta, sekmadieniais po 11.30 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po 17.00 val. šv. Mišių.

10. Prie altoriaus galima pasiimti velykinio šventinto vandens.

11. Primename, jog leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Bažnyčioje prašome užimti tik vietas pažymėtas žaliais rutuliukais.