1. Kitą sekmadienį, gegužės 23 dieną – Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė. Prieš Šv. Mišias 11.30 val. bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Už jo sugiedojimą Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines sąlygas: Dalyvauti Šv. Mišiose, atlikti išpažintį, priimti Švč. Komuniją. 

Tą dieną aukos bus renkamos Vilniaus Kunigų Seminarijos išlaikymui. 

2. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje, kaip įprasta, sekmadieniais po 11.30 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po 17.00 val. šv. Mišių.

3. Primename, jog leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Bažnyčioje prašome užimti tik vietas pažymėtas žaliais rutuliukais. 

4. Prie altoriaus galima pasiimti velykinio šventinto vandens. 

5. Visus besinaudojančius internetu, kviečiame apsilankyti parapijos internetinėje svetainėje rapolo.lt  Joje rasite aktualios informacijos, galėsite užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams. Taip pat tinklalapyje yra informacijos apie tvarką, teikiant Sakramentus mūsų bažnyčioje, įkeltos atsisiuntimui krikšto registracijos anketa, prašymo priimti Sutvirtinimo sakramentą forma, prašymo paruošti Eucharistijos sakramentui forma ir kt. Primename parapijos internetinės svetainės adresą: rapolo.lt

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją - ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo Rapolo parapija“. Knygos kaina 10 EUR. Surinkti pinigai už knygas bus skirti tolimesniems bažnyčios remonto darbams. Taip pat yra žurnalai: ,,Artuma”, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“, ,,Magnificat vaikams“ ir ,,Bitutė“ bei įvairių religinių reikmenų (tame tarpe I Komunijos).

Bažnyčios kiosko darbo laikas:

  • Pirmadienis-penktadienis: 16.00-18.40
  • Sekmadienį: 7.30-14.00; 16.00-18.40